Site Overlay

Átláthatósági nyilatkozat

Átláthatósági nyilatkozatot kell tennie minden nyertesnek és minden pályázónak, akik az ÚMFT vagy az ÚSZT keretében támogatást nyertek.

Az Irányító Hatóság, illetve az NYDRFÜ tájékoztatása alapján a 2007-től támogatást nyert kedvezményezetteknek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 2. § (1) t) pontja, az 50. § (1) c) pontja és ezek alapján a nemzeti vagyonról szóló 2011. CXCVI. törvény 3. § (1) 1. pontja szerinti átláthatósági vizsgálatát ki kell terjeszteni a támogatás közvetítő szervezetek által nyújtott támogatások címzettjeire is.

Ennek megfelelően a “A Hatékony vállalkozásokért – vállalati tanácsadás a Nyugatdunántúli régióban” NYDOP-1.2.1-10-2010-0001. sz. projekt keretén belül a támogatási szerződéssel rendelkezők a kedvezményezettekre, a többieknek pedig a pályázókra vonatkozó Átláthatósági nyilatkozat kitöltése kötelező.

Konzorciumunk a támogatottakat és a pályázataikat már benyújtókat elektronikus levélben kiértesíti a kötelezettségről, és a nyomtatványokat megküldi. A kitöltendő nyilatkozat – dokumentumokat ezzel egyidejűleg a mai naptól elérik és letölthetik honlapunkról itt és itt.

Kérjük, hogy amennyiben 2013. szeptember 26. napjáig – bármely okból eredően – elektronikus úton nem kapják kézhez fenti tájékoztató levelünket, e tényt a projektazonosító feltüntetésével szíveskedjenek az alábbi e-mail címen jelezni: atlathatosag@tanacsadastamogatas.hu A regisztrált, de pályázatot még be nem küldöttek számára 2013. szeptember 1-jétől a nyilatkozatokat már a pályázattal egyidejűleg be kell nyújtani.

Forrás: www.tanacsadastamogatas.hu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *